Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Macbeth| |William Shakespeare|

Nastavljamo sa Williamovim tragedijama. U drami Macbeth, na samom početku drame, tada još general, Macbeth zaluta u šumi, gdje naiđe na vještice, koje mu predskazuju da će postati škotski kralj. Koliko je bilo tih vještica?

3

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)