Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Astronomija|

Navedite umanjenicu i uvećanicu planeta u našem Sunčanom sustavu, a koji je najbliži Suncu.

Merkurčić i Merkurčina

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)