Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Francuska|

Negdje u vrijeme kada je dama iz prošlog pitanja završavala svoju karijeru, pojavila se druga francuska glumica. U dugoj karijeri može se podičiti sa 5 Cezara, francuskih pandana Oskaru. Našoj publici je najpoznatija iz naslovne uloge u Kraljici Margot. Kako je ime i netipično francusko prezime ove slavne glumice?

ISABELLE ADJANI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)