Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Rock and roll|

Neki od albuma benda čije ime tražimo su Rubber Soul, Revolver i Please Please Me. Neke od pjesama ovog benda su The End, Here Comes the Sun, Misery, i I Wanna Be Your Man. O kojem vokalno instrumentalnom sastavu je riječ?

THE BEATLES

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)