Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Njemačka|

Nisu samo Amerikanci snimali serije o liječnicima. Kod nas je posebno bila popularna serija u kojoj su doktori Klaus, Christa i Udo, iz obitelji Brinkmann, u svojoj klinici rješavali kojekakve probleme. U šumi koje boje je bila smještena ova klinika?

CRNA (DIE SWARZWALDKLINIK)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)