Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Leonardo Da Vinci| |Renesansa|

Osoba za koju možemo reći da je renesansni čovjek u punom značenju riječi, bio je, naravno, Leonardo Da Vinci. Stvorio je čitav niz sjajnih slika, crteža, projekata i nacrta, iz kojih se može, barem malo, dokučiti o kakvoj je posebnoj osobi bilo riječ. Na jednom od njegovih crteža, prikazan je čovjek sa svim njegovim proporcijama, a temelji se na radu starorimskog arhitekta. Kako je ime ovog slavnog crteža?

VITRUVIJEV ČOVJEK

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)