Pub kviz pitanja za pojam: Renesansa

Još u renesansi, pojavljuje se prvo veliko ime francuske književnosti. Životno mu je djelo fantastično – satirični roman “Gargantua i Pantagruel” kojim je izrazio ideje pravde, dobrote, čovječnosti, kulture i tolerancije. Tko je on?

FRANCOIS RABELAIS

Jedna od najpoznatijih skulptura koju je isklesao Michelangelo Buonarroti je ona Mojsija, na grobnici pape Julija II. Cijeli kompleks grobnice je također Michelangelovo djelo. Projekt je uz najvećeg majstora imao i najbolji materijal. Riječ je o najboljem mramoru koji se mogao naći u Italiji. Pored kojeg se grada nalazi kamenolom iz kojeg je ovaj mramor?

CARRARA

Kad se spominje renesansa, tri imena su uvijek na vrhu. Njih trojica se i dan danas navode među najvećim umjetnicima koji su ikad stvarali. Dvojica su Da Vinci i Michelangelo. Treći nije ništa manje poznat. Njegove slike Vjenčanje Djevice, Portret Pape Julija II, te freska Atenska škola vrh su renesansnog slikarstva. Kako se zove treći iz sjajnog renesansnog tria?

RAFAEL

Ako pogledamo kupolu katedrale u Firenci, svjesni smo da je arhitekt morao biti poseban. Smatra ga se prvim renesansnim arhitektom, a posebno je bitan jer je znanstveno pojasnio i opisao linearnu perspektivu. Kako je ime ovom poznatom Firentincu?

FILIPPO BRUNELLESCHI

Osoba za koju možemo reći da je renesansni čovjek u punom značenju riječi, bio je, naravno, Leonardo Da Vinci. Stvorio je čitav niz sjajnih slika, crteža, projekata i nacrta, iz kojih se može, barem malo, dokučiti o kakvoj je posebnoj osobi bilo riječ. Na jednom od njegovih crteža, prikazan je čovjek sa svim njegovim proporcijama, a temelji se na radu starorimskog arhitekta. Kako je ime ovog slavnog crteža?

VITRUVIJEV ČOVJEK

Jedna od najpoznatijih slika iz razdoblja renesanse je slika Rođenje Venere. Čuva se u Firenci, u galeriji Ufizzi, a nastala je 1485. godine. Tko je autor ovog remekdjela?

SANDRO BOTICELLI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)