Pub kviz pitanja za pojam: Kiparstvo

Kako se u kiparstvu naziva usklađena ravnoteža u odnosu između istodobnih pokreta figure usmjerenih u suprotnim pravcima? Najpoznatije primjere možemo vidjeti kod Polikletovog Dorifora i Mironovog Diskobola.

Kontrapost

Jedna od najpoznatijih skulptura koju je isklesao Michelangelo Buonarroti je ona Mojsija, na grobnici pape Julija II. Cijeli kompleks grobnice je također Michelangelovo djelo. Projekt je uz najvećeg majstora imao i najbolji materijal. Riječ je o najboljem mramoru koji se mogao naći u Italiji. Pored kojeg se grada nalazi kamenolom iz kojeg je ovaj mramor?

CARRARA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)