Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Kiparstvo

Pojmovi: |Brisel| |Kiparstvo|

Molekulu kristala kojeg elementa prikazuje slavni briselski „Atomium“?

Željeza

Pojmovi: |Kiparstvo|

U Louvru se nalazi kip Miloske Venere. Koji dio tijela joj nedostaje?

Ruke

Pojmovi: |Kiparstvo|

Rođen u Bjelovaru 1915. godine, ovaj hrvatski kipar srpske nacionalnosti postao je jedan od najvažnijih kipara u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji, stvarajući niz monumentalnih spomenika posvećenih antifašističkoj borbi. Kako se zvao ovaj talentirani umjetnik?

Vojin Bakić

Pojmovi: |Kiparstvo|

Koji hrvatski kipar je autor spomen-obilježja s likom golubice žrtvama Domovinskog rata na Ovčari?

Slavomir Drinković

Pojmovi: |Kiparstvo|

16277.U Varšavskoj ulici u Zagrbeu stoji 3 m visok kip kojeg našeg pjesnika?

Tina Ujevića

Pojmovi: |Kiparstvo|

Kako se u kiparstvu naziva usklađena ravnoteža u odnosu između istodobnih pokreta figure usmjerenih u suprotnim pravcima? Najpoznatije primjere možemo vidjeti kod Polikletovog Dorifora i Mironovog Diskobola.

Kontrapost

Pojmovi: |Kiparstvo| |Michelangelo| |Renesansa|

Jedna od najpoznatijih skulptura koju je isklesao Michelangelo Buonarroti je ona Mojsija, na grobnici pape Julija II. Cijeli kompleks grobnice je također Michelangelovo djelo. Projekt je uz najvećeg majstora imao i najbolji materijal. Riječ je o najboljem mramoru koji se mogao naći u Italiji. Pored kojeg se grada nalazi kamenolom iz kojeg je ovaj mramor?

CARRARA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)