Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Brisel

Pojmovi: |Brisel| |Kiparstvo|

Molekulu kristala kojeg elementa prikazuje slavni briselski „Atomium“?

Željeza

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)