Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Poezija

Pojmovi: |Poezija| |Rusija|

Koji ruski pjesnik u pjesmi „Ne,ja nisam Byron“ kaže „Ne,Byron nisam ja“?

Mihail Ljermontov

Pojmovi: |Poezija|

Navedite ime pjesme u kojoj se nalaze ovi stihovi, te njenog autora: I lije na uglu petrolejska lampa Svjetlost crvenkastožutu Na debelo blato kraj staroga plota I dvije, tri cigle na putu.

DOBRIŠA CESARIĆ BALADA IZ PREDGRAĐA

Pojmovi: |Firenca| |Italija| |Poezija|

Kada veliki talijanski pjesnik zaluta u dubokoj i mračnoj šumi, i kad mu izlaz iz nje prepriječe vučica, lav i pantera, u pomoć će mu doći Vergilije, te mu objasniti da mora proći kroz Pakao, Čistilište i Raj. Kad dođu do vrata prve od ovih cijenjenih ustanova, nad njima će pisati: Ostavite svaku nadu, vi koji ulazite. Ili tako nekako. Kako se zvao taj pjesnik?

DANTE ALIGHIERI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)