Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Arizona| |Kalifornija| |Meksiko| |Pustinje| |Sjedinjene Države|

Ova pustinja, koju još nazivaju i Pustinja Gila, nalazi se na granici između SADa i Meksika. Jedna je od najtoplijih pustinja u Sjevernoj Americi, a pokriva površinu od 311000 km kvadratnih. S američke strane prostire se kroz Arizonu i Californiu, dok s meksičke strane zahvaća meksičke države Baja California, Baja California Sur, te treću, koja je imenjakinja sa samom pustinjom. Kako nazivaju ovu pustinju?

SONORA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)