Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Automobili| |Dodge Charger| |General Lee| |The Dukes off Hazzard|

Ovdje je riječ o Dodge Chargeru RT, koji je sastavni dio serija i filmova The Dukes off Hazzard. Karakterističan je po južnjačkoj zastavi naslikanoj na krovu, te po sireni koja svira Dixie, južnjačku himnu. Također ima vrata koja se ne mogu otvarati, tako da se može ući u njega jedino kroz prozore. Kako braća Duke, Bo i Vance, od milja, nazivaju svoj automobil?

GENERAL LEE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)