Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Kurt Cobain| |Nirvana| |Rock and roll|

Petog travnja 1994. godine, Kurt Cobain je tragično prekinuo svoj život. Njegov utjecaj na cijelu jednu generaciju je nemjerljiv, a Nirvana se smatra jednim od najvećih bendova svih vremena. Sa kojim prijateljem, našeg porijekla, Cobain osniva Nirvanu?

KRIST (CHRIS) NOVOSELICH

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)