Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Božićne pjesme|

Pjesma All I Want For Christmas Is You, u načelu i nije tako loša. Ali ako je čuješ sedamdeset puta dnevno postaje, blago rečeno, naporna. Tko izvodi ovu božićnu poskočicu?

MARIAH CAREY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)