Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Dalmacija| |Irska|

Polovicom 19. st. Irsku pogađa tzv. Velika glad, koja će dovesti do smrti preko milijun Iraca, dok će ih se još i više iseliti širom svijeta. Nešto se slično desilo i u Dalmaciji krajem istog stoljeća, kad bolest uništava vinograde, pa su mnogi bili prisiljeni otići trbuhom za kruhom, također, svuda po svijetu. Koju namirnicu napada bolest u Irskoj, zbog čega dolazi do Velike gladi, te koji nametnik uništava dalmatinske vinograde, uzrokujući iseljavanje?

KRUMPIR I TRSNA UŠ (FILOKSERA)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)