Prema kojem fizičaru se zove princip neodređenosti; elektronu ne možemo istovremeno znati i položaj i brzinu, odnosno ako se točno odredi položaj elektrona u prostoru, njegova brzina je neodređena i obratno? Dijeli prezime sa aliasom jednog lika iz poznate serije.

Heisenberg

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)