Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Sjeverna Amerika| |Vikinzi|

Probiše nam uši sa Kolumbom, a pravi baje otkrivači Amerike su bili Vikinzi. Naime, već oko 1000. godine, sin Erika Crvenog pratio je ranije istraživače prema zapadu. Tamo je naišao na kopno, te osnovao koloniju u zemlji koju je nazvao Vinland. Kako se, imenom i prezimenom, zvao sin Erika Crvenog, pravi otkrivač Amerike?

ERIKSON

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)