Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Medicina|

Proslavljeni hrvatski ginekolog sa nekoliko kontraverzi u karijeri u prezimenu krije jednu zvjerku. Koju?

Kurjak

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)