Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Eurosong|

Prvi i jedini put, predstavnik iz Hrvatske pobjeđuje na Pjesmi Eurovizije 1989. godine. Pobjedu je, u Lausanni, ostvarila zadarska pop grupa Riva, sa pjesmom Rock me. Koja pjevačica je bila vokal pobjedničkog benda?

EMILIJA KOKIĆ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)