Prvi trijumvirat u antičkom Rimu može se objasniti kao prijelazno razdoblje iz Republike prema Carstvu. U tom trenutku, tri najjača čovjeka u Rimu, podijelila su između sebe sfere i područja vladanja u cijeloj Republici. Prvi od njih je bio Julije Cezar. Tko su druga dvojica?

GNEJ POMPEJ I MARKO LICINIJE KRAS

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)