Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Politika| |Šri Lanka|

Sada je na redu jedno sjajno nesvrstano pitanje. Otok na kraju indijskog potkontinenta, Šri Lanka, 1960. godine dobija prvu političarku na čelu zemlje. Preuzela je ovu dužnost nakon ubojstva muža, a na ovu poziciju vraćat će se još dva puta. Zadnji put od 1994. do 2000. godine. Kako se zvala ova šrilankanska političarka?

SIRIVAMO BANDARANAIKE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)