Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Engleska| |London|

Sherlock Holmes ima sigurno utočište u samom centru Londona. Sa vjernim prijateljem i suradnikom dr. Johnom Watsonom, živi u iznajmljenom stanu kod gazdarice, gospođe Hudson. Koja je točna adresa njihovog obitavališta u Londonu?

BAKER STREET 221B

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)