Sigmund Freud, začetnik psihoanalize, svojevremeno je surađivao sa tada mladim psihologom Carl Gustav Jungom, te se uzdao u Junga kao nasljednika njegove vizije psihoanalize. Ipak Jung je imao svoje ideje koje su ga odvele do začetka koje grane psihologije?

Analitička psihologija

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)