Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Psihologija

Pojmovi: |Friedrich Nietzche| |Psihologija| |Švicarska|

Tijekom putovanja po švicarskim Alpama Friedrich Nietzche pronalazi duhovni mir u selu u kojemu će kupiti i kuću. Provest će niz ljetnih perioda u njoj, a ona i dan danas, kao muzej, nosi njegovo ime. U kojem selu se nalazi ova kuća?

Sils Maria

Pojmovi: |Psihologija|

Kojim se terminom u psihologiji i pedagogiji naziva pojava zaboravljanja ili brisanja ranije stečenih znanja uslijed sticanja novih?

Retroaktivna interferencija (retroaktivna inhibicija)

Pojmovi: |Psihologija|

Kako se zvao austrijski psiholog koji je osmislio termin i razvio koncept “kompleksa inferiornosti”, odnosno “kompleksa niže vrijednosti”?

Alfred Adler

Pojmovi: |Carl Gustav Jung| |Psihologija| |Sigmund Freud|

Sigmund Freud, začetnik psihoanalize, svojevremeno je surađivao sa tada mladim psihologom Carl Gustav Jungom, te se uzdao u Junga kao nasljednika njegove vizije psihoanalize. Ipak Jung je imao svoje ideje koje su ga odvele do začetka koje grane psihologije?

Analitička psihologija

Pojmovi: |Carl Gustav Jung| |Psihologija| |Sigmund Freud|

Sigmund Freud, začetnik psihoanalize, svojevremeno je surađivao sa tada mladim psihologom Carl Gustav Jungom, te se uzdao u Junga kao nasljednika njegove vizije psihoanalize. Ipak Jung je imao svoje ideje koje nije pretočio psihoanalitično nego su ga odvele do začetka koje grane psihologije?

Analitičke

Pojmovi: |Medicina| |Psihologija| |Švicarska|

Švicarac čije ćemo ime tražiti u ovom pitanju, završio je studij medicine u Baselu. Godine 1904. razrađuje metodu testiranja koja je postala standardni postupak u otkrivanju raznih kompleksa. Začetnik je analitičke psihologije u kojoj razlikuje dva sloja nesvjesnog: osobno nesvjesno i kolektivno nesvjesno. Kako se zove ovaj švicarski psiholog i psihijatar?

CARL GUSTAV JUNG

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)