Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Alkoholna pića|

Svakom purgerskom pijancu najdraži je narodni heroj iz ovog pitanja. Znači, kako se, imenom i prezimenom, zove narodni heroj čije se prezime i dan danas spomene barem tisuću puta u metropoli pa i šire?

MARIJAN BADEL

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)