Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Turska|

Turska valuta je lira, i koristi se, osim u Turskoj, i u Turskoj Republici Sjeverni Cipar. Zanimljivost je da je na svim novčanicama i kovanicama samo jedan lik, sa različitim motivima iz njegovog života. Koja je to osoba?

Mustafa Kemal Atatürk

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)