U kojoj zemlji su, u periodu od srpnja 2006. do studenog 2007., predsjednik i premijer bili blizanci?

POLJSKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)