Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Alkoholna pića| |Hrana| |Kolači|

U mnogim pićima i hrani nalazimo voće. To se desilo i u ova dva primjera. Naime, i u tufahijama, sjajnoj orijentalnoj slastici, i u popularnom koktelu mohito, nalazimo voće. Koje voće je u tufahiji, a koje u mohitu?

JABUKA I LIMETA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)