Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Međimurje| |Motociklizam| |Speedway|

U najsjevernijoj hrvatskoj županiji, onoj Međimurskoj, jedan motosport je posebice popularan. Riječ je o speedwayu. U kojem gradu je smještena naša najpoznatija speedway staza?

PRELOG

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)