Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Međimurje

Pojmovi: |Međimurje| |Motociklizam| |Speedway|

U najsjevernijoj hrvatskoj županiji, onoj Međimurskoj, jedan motosport je posebice popularan. Riječ je o speedwayu. U kojem gradu je smještena naša najpoznatija speedway staza?

PRELOG

Pojmovi: |Gastronomija| |Međimurje|

Kvalitetni dijelovi svježeg svinjskog mesa, koji se nakon obrade pohranjuju u prethodno priređenoj, ohlađenoj slanoj kosanoj masti, međimurski su specijalitet kojeg znamo pod kojim imenom?

MESO Z TIBLICE

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)