Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Japan| |Tokio| |Zrakoplovstvo|

U ogromnoj tokijskoj metropolitanskoj regiji ističu se dva glavna aerodoroma. Jedan od njih je Haneda. Kako se zove drugi aerodrom, deseti po protoku ljudi na svijetu, koji je do otvaranja međunarodnog terminala na Hanedi, 2010. godine, pokrivao većinu internacionalnih letova prema Tokiju?

Narita

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)