Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Afrika| |Woody Allen|

U ovom filmu je riječ o jednom od najboljih filmova Woody Allena, a i on sam ga smatra jednim od svojih najdražih. U filmu lik silazi sa filmskog ekrana u kinu, jer se zaljubio u jednu od gledateljica. Film, naravno, ima boju u imenu, purpurnu, te ružu. Fali još i ime jednog afričkog glavnog grada. Kojeg?

Kairo

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)