Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Boje| |Mullholland Drive| |Plavi baršun| |Twin Peaks|

U ovom pitanju riječ je o Plavom baršunu, sjanom filmu sa nizom eksplicitnih scena koje je puritanska Amerika stavila na rub pornografije. Režiseru je ovaj film, uz Dina, pješčani planet, Mullholland Drive i Twin Peaks najpoznatiji uradak. Kako se on zove?

DAVID LYNCH

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)