U ovom pitanju tražimo ime skupine elemenata koji su posebni jer u spoju sa metalima daju sol. U nju spadaju fluor, klor, brom, jod i astat. Kako nazivamo ovu skupinu kemijskih elemenata?

HALOGENI ELEMENTI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)