Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Politika|

U prezimenu jednog od Ministra hrvatskih branitelja može se naći životinja iz naših krajeva. O kojoj je to životinji riječ u ovom pitanju?

Medved

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)