Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Kemija|

U prvoj kućici u Sustavu elemenata nalazi se kemijski element vodik. Koja je relativna atomska težina vodika? NAPOMENA: TRAŽIMO 3 DECIMALE

1,008

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)