Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Boje| |Poljska|

Vidimo da se boja može staviti u ime filma bez ikakvih problema. Ali ima tipova kojima ni to nije dovoljno, pa tako snime filmsku trilogiju Crveno, Bijelo i Plavo. Filmovi su nadahnuti idealima francuske revolucije, pa trikolorka u naslovima filmova uopće ne čudi. Kako se zove poljski režiser, autor ove “trobojnice”?

KRZYSTOF KIESLOWSKI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)