Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Francuska| |Vikinzi|

Vikinge povijest pamti kao pljačkaše, pijance i posvemašnje bitange. Ipak, njih je na sve pohode vukla žudnja za novim prostorom za život. Tako su se naseljavali gdje god su dobili priliku. Od Islanda, Grenlanda, Irske, Škotske, Engleske, pa sve do ruskih stepa nalazimo njihove kolonije. Ipak, jedno područje zadržalo i ime koje svjedoči o vikinškom naseljavanju, i ono je u Francuskoj. Koja je to pokrajina?

NORMANDIJA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)