Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Josip Broz Tito| |Jugoslavija| |Pomorstvo|

Za početak jedno stvarno jednostavno. Najpoznatiji brod sa naših prostora je bio brod koji je Druga Tita vozao širom svijeta, od jednog nesvrstanog do drugog. Kako se zvao ovaj brod?

GALEB

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)