Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Zagor|

Zagor, Duh Sa Sjekirom, Zagor Te Nej, i još čitav niz nadimaka prate Zagora kroz sve stripove. Međutim, kako se on, imenom i prezimenom, zapravo zove?

PATRICK WILDING

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)