Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Zagor|

Zagor je imao posebnu vezu sa jednim od indijanskih poglavica. Naime, sa poglavicom Mohawk indijanaca bio je krvni brat. Kako se on zove?

TONKA

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)