Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pojmovi: |Automobili| |James Bond| |Sean Connery|

Znamo da se James Bond vozao u svakakvim automobilima, ali jedan model je daleko najpoznatiji. Prvi put ga vozi Sean Connery u Goldfingeru, a oznaka iza firme koja ga proizvodi je DB5. Koje ime ide ispred DB5 da bi se dobilo ime najpoznatije bondovske pile?

ASTON MARTIN

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)