Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Akira Kurosawa

Pojmovi: |Akira Kurosawa| |Luca Besson| |Terry Gilliam|

Ako se zbroji broj samuraja iz imena Kurosawinog filma iz 1954. sa rednim brojem elementa iz naslova filma (1997.) Luca Bessona, dobije se broj majmuna iz imena filma (1996.) Terrya Gilliama. Koliko je tih majmuna?

12

Pojmovi: |Akira Kurosawa| |Japan|

Koji je Kurosavin film osvojio Zlatnog lava 1951. i zainteresirao Zapad za japansku filmologiju?

Rašomon

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)