Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Aleksandar Puškin

Pojmovi: |Aleksandar Puškin|

AP bi mogao biti i Aleksandar Puškin. Samo da nije pokojni već duže. U jednom od njegovih najpoznatijih djela, Evgeniju Onjeginu, uz Onjegina se pojavljuju i sestre Tatjana i Olga Larina, te lik imena Vladimir. Kako glasi njegovo prezime?

Lenski

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)