Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Aljaska

Pojmovi: |Aljaska|

Uz aljašku obalu, 1989. godine, desila se jedna od najvećih ekoloških katastrofa ikad. Naime, iz nasukanog tankera, istekle su stotine tisuća barela sirove nafte, uzrokujući totalno zagađenje u moru i na obali. Kako se zvao ovaj tanker?

EXXON VALDEZ

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)