Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Alžir

Pojmovi: |Alžir|

Od 1954., pa sve do 1962. trajao je jedan od najkrvavijih sukoba nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o alžirskoj borbi za neovisnost. Glavni nosioc borbi sa alžirske strane je bila Fronta Narodnog Oslobođenja. Pod kojom troslovnom kraticom svijet zna ovu organizaciju?

FLN (FRONT DE LIBERATION NATIONALE)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)