Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Američki nogomet

Pojmovi: |Američki nogomet| |NFL|

U američkoj NFL ligi postoji klub koji sebe naziva Cowboys. U kojem je gradu smješten ovaj klub američkog nogometa?

Dallas

Pojmovi: |Američki nogomet| |Dallas Cowboys|

Jedan od najpoznatijih i najprofitabilnijih sportskih kolektiva na svijetu su Dallas Cowboysi. Koji se simbol nalazi u njihovom logou ako se zna da se podudara sa istim od savezne američke države iz koje dolaze?

Zvijezda

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)