Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Anna Frank

Pojmovi: |Anna Frank|

Slavni dnevnik kojeg je Anna Frank pisala većim dijelom je u obliku pisama. Kako je ime osobe kojoj ih ona upućuje?

KITTY

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)