Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Anna Paquin

Pojmovi: |Anna Paquin|

Cijelo vrijeme se pretpostavlja da je AP muškarac. A što ako je u pitanju ženska osobe. AP bi, na primjer, mogla biti novozelandska glumica Anna Paquin koja je još kao klinka, 1993. godine, dobila Oscara za najbolju žensku sporednu ulogu. Za koji film?

Piano

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)