Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Pub kviz pitanja za pojam: Antidepresivi

Pojmovi: |Anksiolitici| |Antidepresivi| |Fobije|

Najčešća skupina  ljekova koji se koriste za fizičke simptome raznih fobija su antidepresivi. Osim njih, povremeno se koriste i anksiloitici. Osim dvije navedene skupine lijekova, koja se još skupina ljekova koristi za fizičke simptome fobija poput drhtanja glasa ili tjeskobe?

BETA BLOKATORI

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)

Klikom na reklamu podržavate rad ove stranice, na čemu najljubaznije zahvaljujemo. :)